İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk sanayindeki konusunda öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kıymetli Çalışan Adayımız,

Şirketimizde çalışmak için gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Samsun Yurt Savunma”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. İş başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Başvurunuz kapsamında tarafımıza ilettiğiniz adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz, eğitim bilgileriniz ve mesleki deneyiminiz gibi kişisel verileriniz Samsun Yurt Savunma tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Samsun Yurt Savunma, kişisel verilerinizi iş başvurunuz sırasında otomatik yollarla sizlerden elde etmektedir. Kişisel verilerinizi, çalışan adayı veya stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, Türkiye içinde veya dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Başvuru sürecinde ilettiğiniz kişisel verileriniz, üç ay süre ile saklanacak ve saklama süresinin tamamlanmasının ardından silinecektir. Bu sebeple, daha sonra açılabilecek yeni pozisyonlar için başvurunuzu yenilemeniz önem taşımaktadır.

Tarafınıza ait kişisel verilerin:
  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve işbu aydınlatma metnine ilişkin sorularınızı hr@sysavunma.com adresine iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,
Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
(*) ile işaretli alanlar gereklidir.

Kişisel Bilgiler

Eğitim

Okul / Bölüm Periyod
Lise
Ön Lisans
Lisans
Master
Doktora

Yabancı Dil

Yazma Konuşma Anlama
İngilizce
Fransızca
Almanca

Bilgisayar (*)

İş Deneyimleri

Firma Yetki Başlangıç Tarihi / Ayrılış

İlgi Alanları

Neden sizi tercih etmeliyiz?

Arzu edilen konum / bölüm

Seçiniz 1 Seçiniz 2 Seçiniz 3
(*)
Yukarı