Bize Ulaşın

İletişim Bilgileri

SAMSUN YURT SAVUNMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Şabanoğlu OSB Mahallesi Ulubatlı Caddesi No:2B/B
55330 Tekkeköy - Samsun /Türkiye
Telefon : 0 362 266 66 71
Faks : 0 362 266 66 72
E-posta : info@sysavunma.com

İletişim Formu

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Samsun Yurt Savunma”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. İletişim formunu iletmeden önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır.

İletişim formu aracılığıyla ilettiğiniz adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-posta adresinizden oluşan kişisel verileriniz, talep ve şikâyetlerinizin takibi ve sonuçlandırılması, iletişim faaliyetlerinin ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Samsun Yurt Savunma tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Samsun Yurt Savunma, kişisel verilerinizi iletişim formunu iletmeniz sırasında otomatik yollarla elde etmektedir. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, Türkiye içinde veya dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Tarafınıza ait kişisel verilerin:
  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı info@sysavunma.com adresine iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,
Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yukarı